Про нас

Характеристика приватного навчального закладу

«Школа-гімназія «ШАНС»

logo_round_corner

Рік заснування — 2001
Ідея — «школа-родина»
Концепція — особистісно-орієнтоване навчання та виховання дітей
Мета — отримання учнями фундаментальної класичної освіти, розвиток гармонійної цілісної особистості, формування свідомих громадян України
Завдання — створення умов для повноцінного розвитку творчих та інтелектуальних здібностей дитини
Структура — 11-річне навчання (з 1-го по 11-й кл.)


Школа-гімназія розташована на східному узгір’ї горішнього Личакова на території мальовничого парку Личаківський.

Навчальна програма є збалансованою, ретельно продуманою і спланованою. Крім обов’язкової програми для кожного учня створюється індивідуальна програма з урахуванням його потенціалу, інтересів. Для новоприбулих учнів за потребою складається програма вирівнювання.

У гімназії діє система особистісно-орієнтованого навчання, яка враховує інтереси і можливості кожного учня, передбачає диференційований підхід щодо вивчення гімназистами різних предметів.

Значна увага приділяється розвитку здібних і обдарованих учнів, створено умови для самореалізації творчих та інтелектуальних здібностей учнів у різних видах діяльності, самостійного вибору предметів для поглибленого вивчення.  Учні гімназії активно займаються науково-пошуковою роботою. Вже з 5-го класу учень може самостійно обрати собі предмет, з якого хотів би вести персональну пошукову роботу. Вчитель-предметник допомагає учневі обрати тему і веде його 6 місяців, готує рецензію. Підсумки підводяться на науково-практичній конференції після захисту роботи.

Гімназисти щорічно беруть участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, в Міжнародному конкурсі з української мови ім. Петра Яцика, математичному конкурсі «Кенгуру», роботі Малої Академії Наук.

Обов’язковими для вивчення учнями є всі дисципліни державної середньої школи.

Поглиблене вивчення англійської мови.

Створено білінгвальні класи , в яких   успішно застосовується  методика CLIL- уроків (Content and Language Integrated Learuing), тобто інтегроване вивчення англійської мови та предметів природничого напрямку.  Навчання в цих класах здійснюється за спеціальними програмами, що передбачають   поперемінне використання двох мов – української та англійської (до 10% ).   Крім того введено додатково 1 година на проведення уроків природознавства  (1-5 кл.) та біології   (6-11 кл.) англійською мовою .
На уроках вчитель застосовує проектор, показує цікаві новинки, мультфільми англійською мовою, що дуже урізноманітнює роботу, дає змогу збагатити лексику учня і поглиблює знання з обох предметів.

Освітня галузь “Технології” та частково галузь “Художня культура”, починаючи з 7-8 кл., реалізується через вивчення курсів за вибором англійською мовою: “Країнознавство”, “Культура (музика та мистецтво) Англії”, “Література Англії”, ділове англійське мовлення та інше.

Додатково вивчаються

  • німецька мова як друга іноземна мова по 1-3 год./тиж. в 3-11 кл.;
  • сучасна українська ділова мова по 1 год./тиж. в 10-11 кл.;
  • дитяча світова література по 1 год./тиж. в 1-4 кл.;
  • художня творчість по 1 год./тиж. в 1-4 кл.;
  • логіка по 1 год./тиж. в 1-4 кл.;
  • Християнська етика по 1 год./тиж. в 1-6 кл.

Освітній процес здійснюється за денною формою навчання.

З урахуванням освітніх запитів населення створюються класи (групи) з вечірньою , заочною, дистанційною  формами навчання, спеціальні та інклюзивні класи  для навчання дітей з особливими освітніми проблемами.

В гімназії може бути організовано індивідуальне навчання  та навчання екстерном відповідно до положення про індивідуальне навчання та екстернат.

Додатково пропонуємо

  • перебування дітей в групі продовженого дня з 14.30 до18.00;
  • індивідуальні консультації практичного психолога;
  • індивідуальні консультації логопеда;
  • дошкільна група  короткотривалого перебування у різних поєднаннях: підготовчі заняття, творчий розвиток, прогулянки і т.д.)